Προκαταρκτικό Σχέδιο

Τρισδιάστατα Σκίτσα

Το πρότζεκτ διέπεται από τις ανάγκες και επιθυμίες του ιδιοκτήτη, γι' αυτό η συμβολή και η στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδίασης είναι απαραίτητη.

Ξεκινώντας με την περίληψη του έργου, δημιουργούνται τα προκαταρκτικά σκίτσα, στα οποία φαίνεται η προοπτική μας, περιλαμβάνοντας τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη και την πραγματικότητα της κατασκευής και χρήσης. Αν και έχουν τη μορφή σκίτσων, είναι αναλογικά με το τελικό προϊόν και αποδίδουν την τελική μορφή του, γεωμετρικά, συνδυασμό χρωμάτων και υλικών.

Στο τέλος αυτού του σταδίου γίνεται μία παρουσίαση της πρότασης στους πελάτες, με επεξηγήσεις για τις επιλογές που περιέχονται στην πρόταση, τις προκλήσεις και πλεονεκτήματα, για να μπορέσει ο πελάτης να επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το πρότζεκτ.

Ναυπηγικό Σχέδιο

Σχέδιο Γραμμών, Υδροστατικά και Υδροδυναμική

 Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σχέδιο γραμμών είναι καθοριστικό για την αποδοτικότητα του σκάφους και της συμπεριφοράς του κατά την πλοήγηση, εκπονείται από το αρχικό στάδιο εμπεριστατωμένη μελέτη από το πολύ αρχικό στάδιο, η οποία περιλαμβάνει την εργονομία, τα υδροστατικά του και την υδροδυναμική του. Κάθε τύπος γάστρας, μονή ή καταμαράν, εκτοπίσματος ή πλαναρίσματος, μοντελοποιείται σε ειδικά προγράμματα για CFD και ευστάθεια, ώστε να οριστούν οι παράμετροι μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί η υπόλοιπη μελέτη του σκάφους, για παράδειγμα την κατάλληλη ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών για βέλτιστη ταχύτητα σε σχέση με κατανάλωση ή το μέγιστο κατακόρυφο κέντρο βάρους. Οι μελέτες αυτές φυσικά οριστικοποιούνται με την ολοκλήρωση του σκάφους και το πείραμα ευστάθειας.

Σχέδια για τον Νηογνώμονα

Παράλληλα εκπονούνται όλα τα σχέδια, κατασκευαστικά και ασφαλείας που απαιτούνται από το νηογνώμονα ή και δημόσιες αρχές και διέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς και διεθνής συμβάσεις. Ιδιαίτερη επιμέλεια δίνεται ώστε τα σχέδια και εγχειρίδια να καλύπτουν τους κανονισμούς, αλλά να υποστηρίζουν και την παραγωγή, συνεργαζόμενοι στενά με τους εκπροσώπους των κατασκευαστών.  Ενδιαφερόμαστε να προσφέρουμε ένα αισθητικό αποτέλεσμα, σύμφωνο με το δεδομένο τεχνοοικονομικό πλαίσιο.

Μοντελοποίηση

Μετά την επιλογή του ιδιοκτήτη, το προϊόν μοντελοποιείται για να πάρει μία πιο επιτηδευμένη μορφή, χωρίς ακόμη κατασκευαστικά στοιχεία, αλλά με κατάλληλα περιθώρια που υποστηρίζουν την περαιτέρω υποδομή του. Στην περίπτωση ενός νέου πλοίου, η γάστρα εισάγεται για επεξεργασία υδροδυναμικών και υδροστατικών στοιχείων, προκαταρκτικής μορφής, ώστε να σχεδιαστεί μία αποδοτική γάστρα με το δεδομένο επιχειρησιακό φάκελο.

Παράλληλα προτείνονται τα βασικά στοιχεία πρόωσης, μηχανήματα ή εξοπλισμός που ορίζουν αντίστοιχα το πρότζεκτ, διατηρώντας ακόμη ένα ευρύ οπτικό πεδίο. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο το έργο έχει δυνατότητες επαναπροσδιορισμού σε μεγάλο βαθμό, για να επιτευχθεί η επιθυμία των πελατών.

Όταν το μοντέλο οριστικοποιηθεί, αναλαμβάνουν οι μηχανικοί την κατασκευαστική πλευρά.

 

Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά & Σωληνουργικά Σχέδια

Διαγραμματικά Σχέδια Συστημάτων

Αναμφισβήτητα τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και σωληνουργικά συστήματα είναι καθοριστικά για τη λειτουργία του πλοίου και κάνουν μαζί με τους χώρους ενδιαίτησης τη διαφορά που αισθάνεται ο επιβάτης. Μαζί με τα προαναφερθέντα, προστίθεται και ο κλιματισμός, που συνεχώς γίνεται πιο απαραίτητος στη ζωή μας. Ειδικευμένοι μηχανικοί στους αντίστοιχους κλάδους, υπολογίζουν τα συστήματα και εκπονούν τα σχέδια σύμφωνα με τους διεθνής κανονισμούς και τη χρήση του σκάφους.

Συγκεκριμένα ετοιμάζουμε σωληνουργικά σχέδια με προδιαγραφές των εξαρτημάτων τους, αξονικά για τα σκάφη, όπως επίσης διαγράμματα ηλεκτρικού φορτίου, συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.

Λεπτομερή Κατασκευαστικά Σχέδια

Επιπλέον μπορούμε να υποστηρίξουμε τους κατασκευαστές με λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, τις ακριβείς διαδρομές των σωληνώσεων, καλωδιοδραδρόμων και των αεραγωγών. Έχουμε τη δυνατότητα ολοκληρωμένων μελετών με σχέδια σύνθεσης των εσωτερικών με τα συστήματα, λαμβάνοντας υπόψιν τακτικές επισκευές και επιθεωρήσεις, προσφέροντας το μέγιστο δυνατό χώρο στους επιβαίνοντες.

SeaRose