Επιβλέψεις

Το πλοίο αποτελεί μία σημαντική επένδυση που αποβλέπει στο κέρδος στην περίπτωση των εμπορικών πλοίων ή την ποιότητα ζωής για τα ιδιωτικά. Καθιστάμεθα υπεύθυνοι για την επίβλεψη του σχεδιασμού και της κατασκευής των, διασφαλίζοντας τις εμπειρίες των επιβατών.

Η συμμετοχή μας στο αρχικό στάδιο επικεντρώνεται στο συμβόλαιο κατασκευής και στη συνέχεια στα σχέδια και τον προτεινόμενο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια κατασκευής, επιθεωρούμε τις εργασίες στο ναυπηγείο για να βεβαιώσουμε ότι τα έργα εκπονούνται βάσει των συμφωνηθέντων σχεδίων και προδιαγραφών. Πριν την παράδοση, συμμετέχουμε σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές, για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του πλοίου και των συστημάτων του.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου, μεταφέρουμε τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη στους εργολάβους και τον κρατάμε ενήμερο για την εξέλιξη του έργου.

Επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρητές μας εξετάζουν της κατάσταση ενός σκάφους πριν από μία αγοροπωλησία ή κατόπιν κάποιας ζημιάς.

SeaRose